Poradniki

Instalacja FlareSolverr w systemie windows

FlareSolverr jest serwerem proxy używanym w celu ominięcia Cloudflare. Może być używany np. wraz z menadżerami indeksatorów jak np. Jackett czy Prowlarr.

Poradników jest zainstalować FlareSolverr w systemie Linux jest bardzo dużo. Niestety ciężko znaleźć porady do systemu windows. FlareSolverr dla systemu windows jest dostarczany w prekompilowanej postaci binarnej, wystarczy rozpakować archiwum i uruchomić plik exe. Archiwum w tej postaci dostarczane jest tylko dla architektury x64 bit. Można też zainstalować FlareSolverr ze źródeł wg poradnika ze strony projektu.

Niestety FlareSolverr w postaci binarnej nie uruchamia się sam wraz z systemem, co jest przydatne, gdy korzystamy np. z menadżera indeksatorów jak np. Jackett czy Prowlarr. Aby uruchamiać FlareSolverr ukryty wraz ze wzrostem systemu należy dodać program do harmonogramu zadań.

Jak uruchamiać FlareSolverr wraz ze startem systemu

Aby dodać FlareSolverr do autostaru skorzystamy z gotowego skryptu, który pobieramy stąd.

Skrypt kopiujemy do katalogu FlareSolverr, domyślnie jest to C:\ProgramData\flaresolverr. Jeżeli chcemy skorzystać z innego katalogu należy poprawić ścieżki w plikach znajdujących się w katalogu autostart.

Następnie uruchamiamy wiersz poleceń z uprawnieniami administratora i wpisujemy:

C:\ProgramData\flaresolverr\autostart\install_autostart.bat

Po tym FlareSolverr powinien się uruchomić około 30s po starcie systemu. Aby sprawdzić czy działa przechodzimy w przeglądarce pod adres:

localhost:8191

Aby usunąć FlareSolverr z harmonogramu wpisujemy następujące polecenie w wierszu poleceń:

C:\ProgramData\flaresolverr\autostart\uninstall_autostart.bat